AYIN KONUSU
Modern Tuğyanın Zaruri Sonucu: Sivil Atalar Dini
20.02.2019 10:00
653   okunma
Atalar dini, geçmişe karşı beslenen ölçüsüz saygıyı ve sevgiyi iman esâsı haline getiren itikâdi tercihlerin hülâsasıdır. Geçtiğimiz ay Edirne’de bir kız öğrencinin; 10 Kasım’da yapılan anma töreninde yapılan saygı duruşunu kıyam olarak değerlendirip eleştirmesinin ardından, kendisine müdahele eden Polise hitaben söylediği ‘Atatürk ilâh değildir’ tesbiti, medya aydınlarının ilgisini çekmiştir. Aynı günlerde Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Kemalist Mine Gökçe Kırıkkanat, ‘Atatürk benim ilâhımdır. Ben O’na tapıyorum’ ikrarında bulunmuştur. Elbette bu yeni bir hâdise değildir. Eski Cumhurbaşkanlarından Celâl Bayar’ın; ölümünden kısa bir süre önce, “Atatürkü sevmek, milli bir ibâdettir” dediğini unutmamak gerekir. 12 Eylül’ü konu alan bir televizyon programında; askeri darbenin lideri Kenan Evren; “Türkiye’de yaşayan her insanın Atatürk’e tapması gerekir” diyerek, atalar dinine olan bağlılığını ifade etmiştir.
Suudi Barbarların İşledikleri Cinayetin Faturası: Anomi Felâketi
16.02.2019 15:00
569   okunma
Suudi Barbarların işledikleri gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, uluslararası ilişkileri zehirleyen ve anomi felâketinin yayılmasına vesile olan bir cinayettir. Suudi Veliahdı Muhammed bin Selman’ın suçsuz olduğunu ileri süren ABD Başkanı Donald Trump; “Bölgede İsrail’i korumaya yardım edecek başka bir liderin olmadığını unutmamak gerekir’ diyerek, başta Evanjelist Prostestanlar olmak üzere bütün siyonist liderlere mesaj vermiştir. Aynı günlerde İsrail’de yayınlanan Haaretz Gazetesi’nin yazarlarından Tsvaya Greenfield’in ‘Veliaht prens Muhammed Bin Selman’ın, tam elli yıldır bekledikleri lider olduğunu’ vurgulaması ve kendisinin titizlikle korunması gerektiğini ileri sürmesi, bu açıdan oldukça önemlidir. Suudi barbarların işledikleri bu cinayetin bir değil, birden fazla sebebinin olduğunu söylemek mümkündür.
Küresel Hegemonya İhtirasının Zaruri Sonucu: Ticaret Savaşları
06.02.2019 13:50
620   okunma
Küresel hegemonya kavramı, keyfiyeti meçhul olan bir teori veya slogan haline getirilen bir kavram değildir. Vahşi kapitalizmin zaruri bir sonucu olan küresel hegemonya ihtirası, uluslararası hukuku ortadan kaldıran bir felakete dönüşmüştür. İslâm topraklarını yangın yerine çeviren Amerika’nın uygulamalarından birisi, kendi siyasi ihtiraslarına teslim olmayan ülkelere karşı ekonomik yaptırımları silah gibi kullanmasıdır. Düşünün bir devlet kalkıyor, diğer devletler hakkında kendi politik-yargı sistemiyle kararlar veriyor, yaptırımlar uyguluyor, aldığı kararları silahla dayatıyor. Bu bir anlamda, ‘Ben dünyanın efendisiyim, istediğimi yaparım’ anlayışının çok pervasız bir şekilde sahneye konulmasıdır. ABD’nin kendi politikalarına veya çıkarlarına ters düştüğü için birçok ülkeye ekonomik yaptırımlar uyguladığı malûmdur. Çin, Türkiye, Rusya, İran, Kuzey Kore, Sudan bu ülkelerden bazılarıdır. ABD, Rusya gibi küresel sistem içinde önemli ağırlığı olan bir ülkenin bankalarına ve savunma şirketlerine ceza verebilmektedir. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı bütün hızıyla devam etmektedir.
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya