FIKIH
Beşinci Mebhas: Aklın Şerefi, Hakikati, Kısımları ve Farkları
25.04.2019 11:10
526   okunma
Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in müctehid imamları; İslâm Fıkhı'nın dünyaya ve âhirete müteveccih olan bütün hükümlerinin dört kaynaktan elde edileceği konusunda ittifak etmişlerdir. Bunlar sırasıyla Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz'in Sünneti, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha'dır. Bunlara 'Edille-i Şer'iyye' denildiği gibi 'Asli Deliller' de denilir. Bunların dışında bazı deliller daha vardır ki, asli delillerde hükmü bulunmayan meselelerin istinbat yoluyla çözülmesine vesile olurlar. Bunlara fer'i deliller veya müzhir olan deliller adı verilir. Ali Hıbrî Efendi'nin, usûl ilimlerini konu alan "Minhâcü'l-Muhammedî" isimli eserinin girişinde yer alan ve şer'i delillerin kısımlarını konu alan bölümünün tercümesini sunuyoruz. Bu yazı serimiz, usûl konusunda zihinlere takılan bazı şüphelerin giderilmesine vesile olabilir.
Dördüncü Mebhas: Kıyâsın Hakikati ve Nevileri Beyanındadır
10.04.2019 11:20
567   okunma
Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in müctehid imamları; İslâm Fıkhı'nın dünyaya ve âhirete müteveccih olan bütün hükümlerinin dört kaynaktan elde edileceği konusunda ittifak etmişlerdir. Bunlar sırasıyla Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz'in Sünneti, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha'dır. Bunlara 'Edille-i Şer'iyye' denildiği gibi 'Asli Deliller' de denilir. Bunların dışında bazı deliller daha vardır ki, asli delillerde hükmü bulunmayan meselelerin istinbat yoluyla çözülmesine vesile olurlar. Bunlara fer'i deliller veya müzhir olan deliller adı verilir. Ali Hıbrî Efendi'nin, usûl ilimlerini konu alan "Minhâcü'l-Muhammedî" isimli eserinin girişinde yer alan ve şer'i delillerin kısımlarını konu alan bölümünün tercümesini sunuyoruz. Bu yazı serimiz, usûl konusunda zihinlere takılan bazı şüphelerin giderilmesine vesile olabilir.
Mali İbadet Olan Zekât'ın Keyfiyeti, Hükümleri ve Hikmetleri
13.03.2019 13:00
657   okunma
İslâm dininin iktisadi anlamda temel hedefi; üretimin artırılması, ortaya çıkan gelirin adil bir şekilde dağıtımının sağlanması ve israfın önlenmesidir. Sosyal adaletin ve adil gelir dağılımının sağlanamadığı her toplumda, sınıflar arası çatışmanın ortaya çıkması mümkündür. Hesap gününe hazırlanan müslümanların; dünya malını kazanırken ve harcarken, İslâm'ın temel hedeflerine hizmeti esas alması gerekir. Allah'ın (cc) rızasını kazanmak niyetiyle mallarını harcayan müslümanların; dünyada ve ahirette mahzun olmayacakları muhkem nassla haber verilmiştir: "Mallarını gece gündüz, gizli ve aşikar (Allah yolunda) harcayanlar yok mu? İşte onların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara hiç bir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değildirler." (El Bakara Sûresi: 274) Malın temizlenmesine ve bereketlenmesine vesile olan zekât ibadetinin, zengin olan bütün erkek ve kadın Müslümanlara farz kılındığı malumdur. Kur'an-ı Kerim'de mü'minlere "Namazı kılın ve zekâtı verin" emri, muhtelif surelerde otuz iki defa tekrar edilmiştir. Namaz ile zekâtın aynı âyetlerde birlikte zikredilmesinin bir değil, birden fazla hikmeti vardır.
Şer’î Delillerin Kısımları /Üçüncü Mebhas 'İcmâ-î Ümmet'in Hakikati ve Nevileri Beyanındadır'
13.03.2019 12:45
605   okunma
Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in müctehid imamları; İslâm Fıkhı’nın dünyaya ve âhirete müteveccih olan bütün hükümlerinin dört kaynaktan elde edileceği konusunda ittifak etmişlerdir. Bunlar sırasıyla Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz’in Sünneti, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır. Bunlara ‘Edille-i Şer’iyye’ denildiği gibi ‘Asli Deliller’ de denilir. Bunların dışında bazı deliller daha vardır ki, asli delillerde hükmü bulunmayan meselelerin istinbat yoluyla çözülmesine vesile olurlar. Bunlara fer’i deliller veya müzhir olan deliller adı verilir. Ali Hıbrî Efendi’nin, usûl ilimlerini konu alan “Minhâcü’l-Muhammedî” isimli eserinin girişinde yer alan ve şer’i delillerin kısımlarını konu alan bölümünün tercümesini sunuyoruz. Bu yazı serimiz, usûl konusunda zihinlere takılan bazı şüphelerin giderilmesine vesile olabilir.
Şer’î Delillerin Kısımları II. Sünnet Münkatı‘ Haberin Beyânı
20.02.2019 11:30
778   okunma
Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in müctehid imamları; İslâm Fıkhı’nın dünyaya ve âhirete müteveccih olan bütün hükümlerinin dört kaynaktan elde edileceği konusunda ittifak etmişlerdir. Bunlar sırasıyla Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz’in Sünneti, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır. Bunlara ‘Edille-i Şer’iyye’ denildiği gibi ‘Asli Deliller’ de denilir. Bunların dışında bazı deliller daha vardır ki, asli delillerde hükmü bulunmayan meselelerin istinbat yoluyla çözülmesine vesile olurlar. Bunlara fer’i deliller veya müzhir olan deliller adı verilir. Ali Hıbrî Efendi’nin, usûl ilimlerini konu alan “Minhâcü’l-Muhammedî” isimli eserinin girişinde yer alan ve şer’i delillerin kısımlarını konu alan bölümünün tercümesini sunuyoruz. Bu yazı serimiz, usûl konusunda zihinlere takılan bazı şüphelerin giderilmesine vesile olabilir.
12
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya