SOHBET
Aile Mahremiyetinin Önemi
13.03.2019 14:30
754   okunma
Tarih boyunca aile hukukuna riayet, her dönemde bir erdem olarak kabul edilmiş ve korunmaya çalışılmıştır. Demokrasi ve Modernitenin hakim olduğu çağımızda Batı dünyasının da gayretleriyle aile mefhumu tarumar edilmiştir. Beşeri ideolojilerin insanlığa sunduğu ifsat; son kale diyebileceğimiz ailelere kadar uzanmıştır. İsveçli Profesör Gaston Jezz'in tesbiti şudur: "Ben Batılı bir aile hukuku profesörü olarak diyorum ki; Türk Milleti'nin elinden aile hayatını alırsanız geriye hiçbir şeyleri kalmaz." Modern hayatın dayattığı edepsizlik sebebiyle yitirilen sadece aile mahremiyeti değildir. İffet duygusu yara aldı. Haya duygusu öldü. Aile bağları can çekişiyor. Kadının yitirdiği "Ana"lık vasfı, kavvam erkeklerin yetişmemesini beraberinde getirdi. Sözün özü modernizme evrildikçe, devrildi insanlık!
Erkeğin Kadın Üzerindeki Hakları
20.02.2019 13:10
901   okunma
Önce şunu belirtelim ki; Kadın ve erkeği yaratan Allah (cc); baba, eş, kardeş ve diğer akraba olan erkeklerin kadın üzerindeki haklarını, kadının da erkek üzerindeki haklarını tesbit etmiştir. İnanan ve teslim olan bir Mü'min için Allah’ın koyduğu hak ve hukuktan başka hak arayışı yoktur, olamaz. Mü'min bilir ki Allah’tan razı olmayandan Allah razı olmaz. Ayrıca adalet yalnızca Allah’ın (cc) taksimidir. Beşer ideolojilerinin erkek ve kadına taksim ettikleri haklar yüzünden özelliklede yaşadığımız çağda ciddi anlamda erkeğe zulumedilmektedir. Avrupa’ya uysun diye çıkarılan yasalar kız çocuklarını babalarından, kadınları kocalarından bağımsız bir hayata sürükleyerek aileyi param parça etmektedir.
Münafık Kavramının Anlamı ve Mahiyeti
18.02.2019 14:00
910   okunma
Kur'an-ı Kerim'de genel olarak insan tipleri tarif edilirken dört ana karakter üzerinde durulmuştur: Mü'min, Münafık, Müşrik ve Kâfir. Karakter, kişinin inancına göre gelişen söz fiil, davranış, duygu ve düşüncelerin tamamından meydana gelir. Münafık ne demektir? Kalben inanmadığı halde her hangi bir dış etkenden dolayı inanmış gibi gözükenlere mahsus vasıftır. Bu sebeble dünya ahkâmı açısından müslüman, ahiret ahkâmı açısından kafir hükmündedir. Alimler, nifakı itikadi ve ameli olmak üzere ikili tasnife tabi tutmuşlardır. Akidesi küfür olduğu halde riya ile inanmış gibi görünen mükellef, itikadi nifak hastalığına tutulmuştur. Peygamberimiz Efendimiz (sav) ameli nifak hastalığının âlametlerini beyan ederken şöyle buyurmuştur: “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vadettiğinde vaadinden döner, kendisine birşey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.” (Tirmîzî, Îman, 14)
Kadını Tartışıyorlar
16.02.2019 14:55
841   okunma
Kadın konusunun tarih boyunca istismar edildiği malûmdur. Bu nedenle de tartışma konusu olmaktan hiç çıkmamış, bu anlamda tıplumların gündeminden hiç düşmemiştir. Kadınlardan bazılarının gelenek/göreneğin, diğerlerinin modernite olan iki kıskacın arasında kaldığını gözlemliyor ve İslam ile bahşedilmiş muazzam hakların bu iki kıskaç arasında fark edilmediğini esefle müşahede ediyoruz. yaşadığımız coğrafyada kendini Müslüman addedip modernizm rüzgarların önünde savrulanlara sözümüz o ki: Allah’ın verdiği hakları insaflı bir şekilde okuyun. Allah’tan razı olmayan bir Müslüman olamaz. Allah’ın (cc) sınırlarını çizdiği hayatı beğenmeyen, itirazı olan, verdiği hakları yeterli görmeyen bir tavır kişiyi Müslüman kılmaz. Kadına hak verdiğini iddia eden ideolojiler hakkın ne olduğunu bilmedikleri halde kişiye hak verdiğini söylemeleri tek kelimeyle tuğyandır! “De ki; "Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” (El Bakara Sûresi:140)
YAZARLAR
© 2019 Karar Basın ve Yayıncılık A.Ş. Cihan Sk. 33/5 Sıhhiye - ANKARA Tel: 0 (312) 230 65 27             Programlama: Murat Kaya